دانشگاه ها
دانشگاه ها
دانشگاه تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارس شیراز
دانشگاه شاهد تهران تهران دانشگاه فردوسی مشهد مشهد
دانشگاه صنعت نفت محمود آباد دانشگاه آزاد واحد مشهد مشهد
دانشگاه شیراز شیراز دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان
دانشگاه تبریز تبریز دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهرم
دانشگاه علوم پزشکی قم قم دانشگاه دولتی تفرش تفرش
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود
دانشگاه پیام نور قم قم دانشگاه تربیت معلم سبزوار سبزوار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم دانشگاه فلورجان فلورجان
دانشگاه آزاد واحد بندر گز بندر گز دانشگاه ولیعصر رفسنجان رفسنجان
دانشگاه آزاد واحد دامغان دامغان دانشگاه آزاد واحد شاهرود شاهرود
دانشگاه آزاد واحد گرمسار گرمسار آزاد شهر آزاد شهر
دانشگاه آزاد واحد آستارا آستارا دانشگاه آزاد واحد مرند مرند
دانشگاه آزاد واحد کرمان کرمان دانشگاه آزاد واحد مشکین شهر مشکین شهر
دانشگاه آزاد واحد بهبهان دامغان دانشگاه آزاد واحد گلستان گلستان
دانشگاه پیام نور رودسر رودسر دانشگاه آزاد واحد سیرجان سیرجان
دانشگاه آزاد واحد دزفول دزفول دانشگاه آزاد واحد ماهشهر ماهشهر
دانشگاه آزاد واحد لنجان لنجان دانشگاه آزاد واحد گرگان گرگان
دانشگاه آزاد واحد گناباد گناباد

IBSng II

از مهمترین نیازهای یک تشکیلات قوی و سالم چه در رابطه با تولید و چه در ارتباط با خدمات ، ...ادامه

IBSng Dialer

با استفاده از این dialer کاربر به سادگی می تواند با وارد کردن و ذخیرهPassword , Username و ...ادامه

PCC

اداره امور مشتریان در شرکت های بزرگ با توجه به حجم انبوه ارتباط با مشتریان بدون داشتن ابزار لازم ...ادامه
 
 
واحد پشتیبانی و نگهداری شرکت پارس پویش به منظور افزایش اطمینان خاطر مشتریان از کارکرد صحیح سیستم، و سرعت بخشیدن به حل مشکلات بحرانی سرور و سیستم های آنها، در هر ساعت از شبانه روز، خدمات پشتیبانی 24 ساعته به مشتریان خود ارائه می دهد. در صورت بروز هر گونه اشکال ، نیروهای متخصص این شرکت در حداقل زمان ممکن به رفع مشکل و بازگرداندن سیستم به ...ادامه