integration با sandvine

چاپ

یکپارچگی سامانه اکانتینگ ibsng و Sandvine dpi

 

ورود سامانه های high-level تفیکیک ترافیک و کنترل سامانه های VAS به ایران نیاز به یک سامانه اکانتینگ مدرن و قدرتمند را در ایران ضرورت می بخشد. سامانه اکانتینگ ibsng به عنوان اولین سامانه اکانتینگ ایرانی با پشتیبانی از رابط Diameter GY توانست با سامانه Sandvine DPI فرآیند یکپارچه سازی را زیر نظر شرکت Sandvine به طور کامل انجام دهد. این یکپارچه سازی شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی که از این محصول شرکت Sandvine استفاده می کنند را قارد می سازد تا ضمن ارایه تفکیک ترافیک و شارژینگ در لایه ۷ به راحتی به مدیرتت سامانه های VAS خود بپردازند. شرکت پارس پویش فن آور اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده سامانه های اکانتینگ و شارژینگ است که محصولات خود را بر اساس استاندارد 3GPP و با پشتیبانی از پروتکل Diameter ارایه می دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به اطلاعات سامانه های چکاد و چکاوک شرکت پارس پویش مراجعه فرمایید.