TDLTE

چاپ

شرکت پارس پویش فن آور به عنوان شرکتی پیشرو، همواره تغییرات و نیازمندی های شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت

را رصد کرده و مفتخرست که توانسته همواره نیازمندی های موجود در بازار را در سریع ترین زمان ممکن پاسخکو باشد. این بار نیز این شرکت پشتیبانی از شبکه های td-lte را به ویژگی های سامانه اکانتینگ خود IBSng افزوده است تا شرکت های ارایه دهنده خدمات اینتزنتی بتوانند ارایه سرویس روی این بستر را نیز به سرویس های قابل ارایه خود بیافزایند. با افزودن این ویژگی شرکت های ارایه دهنده خدمات اینتزنتی قادر خواهند بود تا به ارایه سرویس روی شبکه های ADSL، Public Wifi و TD-LTE به صورت همزمان اقدام نمایند تا هر سه سرویس با اکانتینگ متمرکز به همراه تفکیک ترافیک ارایه شوند. پشتیبانی از TD-LTE به صورت Light-Connection با شرکت هایی مانند مبین نت، ایرانسل و همراه با استفاده از پروتکل Radius ضمن اعمال کمترین تغییرات در تنظیمات و سرویس های تعریف شده در IBSng به صورت کامل انجام می گردد. این ویژگی تمامی نیازمندی های 3GPP برای این نوع از ارتباط را کاملا پشتیبانی می کند و منطبق یا نیازمندی های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طراحی شده است.

tdlte