• info@parspooyesh.com

 • شماره تماس :۴۸۰۵۶۰۰۰-۰۲۱ ۹۶۶۱۴-۰۲۱

 • ساعت کاری :زمان: ۷-۲۴-۳۶۵

 

سیستم نرم افزار IBSng AAA با به کارگیری پروتکل Radius با BNG، Bras، و یا gatewayها مرتبط می شود که بازگشایی بسته های Radius را انجام، و با استفاده از ساختار ماژولار خود پردازش درخواست ها را انجام می دهد. برای شارژینگ به عنوان Diameter Credit Control Client ، به صورت شارژینگ برخط قوانین را اعمال می کند. در صورت نیاز سیستم می تواند به صورت آفلاین و بدون ارتباط به OCS به پاسخگویی کاربران ادامه دهد و سپس از Radius dump های ذخیره شده جهت شارژینگ از طریق OFCS اقدام کند.

سیاست کنترل پهنای باند و دسترسی ها نیز از طریق IBSng PCRF و یا Subscriber Profile Reposity (بسته به ماژول های شبکه) دریافت، و در پاسخ، بسته های Radius و یا از طریق Change of Authorization اعمال می شوند.

این سیستم شامل ماژول IPPool جهت اختصاص دادن IP به مشترکین به صورت داینامایک و یا اختصاصی می باشد.

امکانات این سیستم عبارت اند از:

 • Radius Authentication and Accounting

 • Change of Authorization

 • Cisco Integrated Service Gateway Multiple Services Support

 • Diameter Credit Control Client to OCS

 • Web service to provision subscribers from SPR or PCRF

 • Detailed Connection Logs

 • LI report generation

 • Web interface for reporting and configuration

 • IPPool and Static IP Support

 • IPv4 and IPv6 Support

 • Support for Multiple Vendors

  • Cisco

  • Huawei

  • ZTE

  • Mikrotik

 • Forced Termination of Session by

  • Radius Packet of Disconnect (POD)

  • SNMP

  • Mikrotik API

  • Custom Scripts

  • SSH

 • Up to 3000 Packet Processing/second per node

 • Up to 1M subscriber sessions per node